Plaatselijke Regels (Local Rules)

______________________________________________________________________


Plaatselijke Regels (PR)

 1. Buiten de baan wordt aangegeven door een hek om de baan en om de driving range; op andere plaatsen door witte of wit gemerkte palen;
 2. Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. In geval van belemmering moet de speler deze boom ontwijken volgens regel 24-2b;
 3. GUR wordt aangegeven door blauwe palen, een bordje of een witte streep op de grond. In geval van belemmering moet de speler de GUR ontwijken volgens regel 25-1b;
 4. Bij hinder van een sprinklerkop, die zich binnen twee stoklengtes van de green én binnen twee stoklengtes van de bal bevindt, mag deze belemmering ontweken worden volgens regel 24-2b;
 5. Droppingzones bevinden zich bij de greens van de holes Appel 8 en Kersen 5 en Pruimen 4. Indien een bal in de laterale waterhindernis bij de green van Appel 8, Kersen 5 of Pruimen 4 ligt, mag de speler handelen volgens Regel 26-1 of als extra mogelijkheid met één strafslag droppen in de droppingzone (twee stoklengten van de oranje paal);
 6. Een apparaat, dat uitsluitend gebruikt wordt voor het meten van afstanden is toegestaan (herhaalde overtreding: diskwalificatie).

Straf bij overtreding van een PR (excl. punt 6):

Strokeplay: met twee slagen - Matchplay: verlies van de hole.


Gedragsregels

 • Voorkom langzaam spel, houd aansluiting; herstel pitchmarks; leg uitgeslagen plaggen terug en hark de bunkers aan (de hark in de bunker en in de speelrichting terugleggen).
 • Het is niet toegestaan met driving range ballen in de baan te spelen;
 • Gastspelers dienen een geldig greenfeelabel zichtbaar aan hun tas te dragen;
 • Op De Batouwe gelden kledingvoorschriften;
 • Oefenswings op de tee zijn niet toegestaan, tenzij hij als directe voorbereiding op de afslag wordt gedaan;
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang; wacht met spelen totdat zij een teken geven;
 • Ritsen bij afslag van hole 1 en 10; bij de afslag van een Startende flight (h.1) en een Doorstartende flight (h.10) wordt in voorkomende gevallen altijd geritst. Doorstart heeft standing indien de startende flight aanwezig is vóór de aangegeven starttijd.


Tijdelijke Plaatselijke Regels


Kledingvoorschriften