Gedragsregels voor het Qualifying spelen op De Batouwe in coronatijd

 

In overleg met de NGF zijn aanpassingen aan de golfregels overeengekomen, waardoor we op een veilige manier qualifying ronden kunnen spelen. Deze aanpassingen zijn aanvullingen op het protocol dat van toepassing is op het spelen van golf in het algemeen (kijk op: ngf.nl/coronafaq), de regels die door Golfcentrum De Batouwe zijn gepresenteerd op hun website en die van het bestuur van onze Vereniging in de NIEUWS! van 9 mei 2020. De aanpassingen zijn erop gericht de kansen op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, terwijl er toch qualifying kan worden gespeeld.


Onderstaande gedragsregels zijn niet vrijblijvend en dienen te worden nagekomen.


De score bij strokeplay en stableford (Regel 3.3b)

De zuilen in het clubhuis en op de 9-holesbaan waarmee men zich kan aanmelden voor het spelen van een qualifying ronde zijn uitgeschakeld. Wanneer men een qualifying ronde wil spelen meldt men zich elektronisch aan via de E-Golf4U verenigingsapp of de golf.nl app.

Spelers noteren hun eigen holescores op een blanco scorekaart. Hierdoor is het niet nodig dat de scorekaart wordt uitgewisseld met de marker. De speler en de marker vullen ieder hun eigen kaart in en nemen deze na de ronde samen door met inachtneming van de 1,5 meter-eis. Vervolgens wordt de score elektronisch ingevoerd op E-Golf4U verenigingsapp of op golf.nl. Ook kan de score per e-mail aan de HBR-commissie worden doorgegeven.


Vlaggenstokken

De vlaggenstokken mogen niet worden aangeraakt en mogen dus ook niet uit de hole worden gehaald.


Hole-afmetingen en uitholen

De NGF staat tijdelijke aanpassingen aan de afmetingen van de hole toe die een veilige situatie garanderen (zodat de spelers de vlag en de hole niet aanraken) maar waarbij toch de qualifying condities gelden. Daartoe zijn de bodems van de holes met ongeveer 2 inches (5 cm) verhoogd, waardoor het mogelijk is de bal uit de hole te halen zonder de vlaggenstok en de rand van de hole aan te raken.


Bunkers

De harken zijn uit de baan verwijderd. Er kunnen en mogen dus geen harken worden gebruikt om de bunker netjes achter te laten. Vanaf 13 juni is er een Tijdelijke Plaatselijke Regel van toepassing waarvan de verkorte vorm als volgt luidt: als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. De straf voor overtreding van deze TPR is de algemene straf volgens Regel 14.7a.


Verwezen wordt hierbij naar TPR 2020-2 op de website en de verenigingsapp waar de volledige versie van deze TPR wordt gepresenteerd. 


Spelers worden overigens verzocht de bunkers glad te strijken met hun voeten of een club.


Aanraken afstandspalen en de borden die de richting naar de volgende tee aangeven

Het aanraken van de afstandspalen en de borden die de richting naar de volgende tee aangeven is verboden. Ze worden beschouwd als vaste obstakels en mogen worden ontweken zonder straf volgens Regel 16.1.


Aanraken hindernispalen

De gele en rode hindernispalen mogen, zoals gebruikelijk, worden verwijderd. Daartoe mogen de palen echter niet met de hand worden aangeraakt maar moet een doekje of handdoek worden gebruikt.


22 juni 2020

HBR-commissie