ยท       


Golflessen en Golfregelcursus

_______________________________________________________________Rob Siereveld

Martijn van EijkRob Siereveld en Martijn van Eijk vormen het enthousiaste pro-team van De Batouwe. Zij staan voor u klaar op De Batouwe! Zij geven les volgens het 9-Stappenplan (NGF, PGA, NVG).

 

Rob Siereveld      

  • Golfprofessional sinds 2001
  • WGTF Master Golf Teaching Professional
  • MySwing (3D golfswing analyse) coach
  • Rotterdam Golfcentrum (SEVE), Het Rijk van Nunspeet, De Scherpenbergh
'Ik ben in 1990 begonnen met golf op de Rijswijkse Golf Club, waar ik als amateur met veel plezier heb mogen spelen. Na in 2001 de opleiding tot golfprofessional van de World Golf Teachers Federation te hebben volbracht, heb ik gewerkt op Rotterdam Golf Centrum (thans SEVE), de Nunspeetse en op Golf en Businessclub 'de Scherpenbergh'.
In maart 2007 ben ik op De Batouwe gekomen en werk hier met jeugd, beginners, clubspelers en vele competitiespelers (ook niet-leden!).
Kom eens langs en samen geven wij uw spel een goede boost!'

> Lesagenda Rob

Martijn van Eijk 

  • Golfprofessional sinds 2001
  • PGA Holland Professional KSS 3 (NOC NSF)
  • PGA Holland Putting Coach
  • Harderwold en Almeerderhout
'In 1990 ben ik gestart met golf als jeugdlid bij Golfclub Kromme Rijn in Bunnik. Na jaren veel te spelen en te oefenen ben ik in 1998 begonnen aan de opleiding tot golfprofessional. Na Harderwold en Almeerderhout ben ik sinds 2011 golfprofessional op De Batouwe. Ik heb de beschikking over apparatuur om uw slagen te analyseren (Flightscope X2, Sam Puttlab en Video analyse).
Ik ontmoet u graag op De Batouwe!'

> Lesagenda Martijn

Contact: Receptie 0344 624370 of info@golfcentrumdebatouwe.nl                                   

          

                                          
     

 

 


Golfregelcursus

Lestarieven

Alles over de golf-handicap