Golfregelcursus en examen

_______________________________________________________________________


De HBR-commissie (Handicap, Baan & Regels) organiseert jaarlijks één of meer etiquette- en golfregelcursussen voor startende golfers met een afsluitend examen.
Zowel leden als niet-leden kunnen zich voor deze cursus opgeven. Deze cursus is onderdeel van het NGF-Stappenplan dat bij onze Vereniging gebruikt wordt als lesmateriaal bij de training van beginnende golfers.
Voor de cursus is het aanbevolen om het boek Golfregels voor startende golfers aan te schaffen (versie 2019, € 14,95 en te koop in de shop) alsmede de Spelerseditie van de Golfregels (januari 2019) (€ 3,50 en verkrijgbaar in de shop).

Cursus juni 2021 (online)
Op dinsdag 8 juni en donderdag 10 juni vindt de online regelcursus plaats om 19.30 uur. Het examen zal worden afgenomen op 14 juni 2021. Als het tegen die tijd mogelijk is, zal het examen in het clubhuis plaatsvinden, mits de coronamaatregelen dat toelaten natuurlijk.

Volgende cursus mogelijk eind augustus, begin september. Data volgen z.s.m.

Kosten
Leden vereniging
 Niet-leden
Cursus
€ 20,00
 € 25,00
Examen
€ 10,00
 € 20,00
Herexamen
€ 5,00
 € 10,00

Graag het juiste bedrag overmaken naar NL97RABO 0114106878 t.n.v. GV De Batouwe o.v.v. regelcursus plus datum.

Inschrijven (klik op het envelopje hieronder) met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres: