Golfregelcursus en examen

_______________________________________________________________________


De HBR-commissie (Handicap, Baan & Regels) organiseert één of meer etiquette- en golfregelcursussen voor startende golfers per kalenderjaar met een afsluitend examen.
Zowel leden als niet-leden kunnen zich voor deze cursus opgeven. Deze cursus is onderdeel van het NGF-Stappenplan dat bij onze Vereniging gebruikt wordt als lesmateriaal bij de training van beginnende golfers.
Voor de cursus is het aanbevolen om het boek Golfregels voor startende golfers aan te schaffen (versie 2019, € 14,95 en te koop op de 9 Holes Baan) alsmede de Spelerseditie van de Golfregels (januari 2019) (€ 3,50 en verkrijgbaar op de 9 Holes Baan).

Cursus november 2020 geannuleerd!
Besloten is om de Regelcursus voor startende golfers, die gegeven zou worden op 10, 12 en 17 november, te annuleren. De huidige corona regels maken dat de cursus niet in fysieke vorm kan worden gegeven. Het veelal ontbreken van het interactieve element maakt dat wij een online cursus niet geschikt achten om kandidaten goed voor te bereiden op het examen.

 

Zodra er weer mogelijkheden zijn om een cursus op verantwoorde wijze te organiseren zullen wij dit laten weten.Kosten
Leden
 Niet-leden
Cursus
€ 25,00
 € 30,00
Examen
€ 12,50
 € 22,50
Herexamen
€ 7,50
 € 12,50

De bijdrage is inclusief een kop koffie/thee op alle avonden. Graag het bedrag overmaken naar NL97RABO 0114106878 t.n.v. GV De Batouwe.

Inschrijven (klik op het envelopje hieronder) met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres: