Golfregels en -etiquette

_____________________________________________


The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association (USGA) hebben lange tijd gezamenlijk de golfregels (Rules of Golf), de Amateurstatus Regels en de golfequipment voorschriften opgesteld. Deze worden elke vier jaar opnieuw bekeken of zij aanpassingen behoeven.

Sinds 1 januari 2004 zijn de verantwoordelijkheden en zeggenschap van The Royal and Ancient voor het maken, uitleggen en bindende uitspraken doen van en over de Golfregels en de Amateurstatus Regels overgedragen aan R&A Rules Limited.

Het wordt belangrijk geacht dat de Golfregels trouw blijven aan hun historische principes, maar moeten ook helder, bondig en passend bij het spel van vandaag zijn, met de daarbij behorende straffen. Zowel de R&A Rules Limited als de USGA wil de integriteit van golf op elk niveau behouden en het belang benadrukken van respect voor en trouw aan de regels.


De door R&A opgestelde uitgave 'A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities', is een tegemoetkoming aan golfers met een lichamelijke beperking met daarin toegestane aanpassingen van de Golfregels.


'Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know the Rules of Golf'                                        Clubhouse of The Royal and Ancient
Golfregels 2019


A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities


R&A Disability Golf

Golfequipment voorschriften