Plaatselijke Regels (Local Rules)

______________________________________________________________________


Plaatselijke Regels (PR)

 1. Buiten de baan wordt aangegeven door een hek om de baan en om de driving range; op andere plaatsen door witte of wit gemerkte palen, waarbij de grenslijn van buiten de baan wordt bepaald door de lijn tussen de dichtstbijzijnde binnenkanten van de palen op grondhoogte en staan de palen zelf buiten de baan.
 2. Aangepaalde bomen zijn verboden speelzones.
  • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
  • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).
 3. GUR wordt aangegeven door blauwe palen, een bordje of een witte streep op de grond. In geval van belemmering moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16.1b.
 4. Dropzones bevinden zich bij de greens van de holes Appel 8, Kersen 5 en Pruimen 4. Als een bal in de rode hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de rode hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:
  • ontwijken volgens Regel 17.1, of
  • als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone droppen (een clublengte van de oranje paal). Deze dropzone is een gebied zoals bedoeld in Regel 14.3.
 5. Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt (denk hierbij aan een sprinklerkop).
Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en
- binnen twee clublengten van de green ligt, en
- binnen twee clublengten van de bal.

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf bij overtreding van een PR:
Strokeplay: twee slagen - Matchplay: verlies van de hole.


Gedragsregels

 • Voorkom langzaam spel, houd aansluiting; herstel pitchmarks; leg uitgeslagen plaggen terug en hark de bunkers aan (de hark in de bunker en in de speelrichting terugleggen).
 • Het is niet toegestaan met driving range ballen in de baan te spelen;
 • Gastspelers dienen een geldig greenfeelabel zichtbaar aan hun tas te dragen;
 • Op De Batouwe gelden kledingvoorschriften;
 • Oefenswings op de tee zijn niet toegestaan, tenzij hij als directe voorbereiding op de afslag wordt gedaan;
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang; wacht met spelen totdat zij een teken geven;
 • Ritsen bij afslag van hole 1 en 10; bij de afslag van een Startende flight (h.1) en een Doorstartende flight (h.10) wordt in voorkomende gevallen altijd geritst. Doorstart heeft standing indien de startende flight aanwezig is vóór de aangegeven starttijd.


Tijdelijke Plaatselijke Regels
Onze referees:

Clubreferee:                    
Jan van de Geer        06 18281620
Karin van Erven         06 11723983
Erik van Erven           06 22941821

Regelcommissarissen 1:  
Hans de Regt            06 53622456  
Ivone Bergsma          06 55366079
Lex van Houtert         06 53406318