Mededeling baancommissie i.v.m. eikenprocessierups 

Mededeling van de Baancommissie – 26 juni 2019

Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland komen in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen voor. Dat geldt op dit moment ook voor onze golfbaan. In de Nieuwsbrief van juni is informatie opgenomen die de overlast die deze rupsen kunnen veroorzaken beschrijft. Onze greenkeepers trachten zoveel mogelijk eikenbomen met deze rupsen te markeren met rood-witte linten maar het aantal bomen met rupsen is zó groot dat dat in de verste verte niet in alle gevallen lukt.

 Regel 16.2 beschrijft de situatie met gevaarlijke dieren: Er is sprake van een "situatie met gevaarlijke dieren” wanneer door een gevaarlijk dier (zoals een giftige slang of een alligator) in de nabijheid van je bal de mogelijkheid bestaat dat je ernstige fysieke verwondingen oploopt als je je bal zou spelen zoals hij ligt. De eikenprocessierupsen kunnen in dit kader worden beschouwd als gevaarlijke dieren die ernstige fysieke verwondingen kunnen veroorzaken.

Daarom wordt met onmiddellijke ingang en tot nader bericht Regel 16.2 van toepassing verklaard op de eikenprocessierupsen.
 Dat betekent feitelijk het volgende: Een speler mag een eikenboom waarin zich eikenprocessierupsen bevinden zonder straf ontwijken: 
• op elke plek van de baan met uitzondering van een hindernis, volgens Regel 16.1a, 16.1b of 16.1c afhankelijk van of de bal in het algemene gebied, de bunker of op de green ligt; 
• wanneer de bal in een hindernis ligt: 
o krijg je een vrije drop wanneer je de bal speelt in de hindernis; 
o krijg je één strafslag wanneer je de hindernis ontwijkt volgens Regel 17.1d. Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (nearest point of relief) is het dichtste punt (niet dichter bij de hole) waar de situatie met de eikenprocessierupsen zich niet voordoet.