Tijdelijke Plaatselijke Regel(s)

_______________________________________________________________________


 

          BERICHT VAN DE HBR-COMMISSIE

De fairways van onze baan zijn, als onderdeel van het reguliere onderhoud, geprikt. De beluchtingsgaten die daardoor zijn ontstaan kunnen het normaal spelen van de baan belemmeren. De HBR-commissie heeft daarom onderstaande Tijdelijke Plaatselijke Regel uitgevaardigd. Deze houdt in dat je je bal, als die in of tegen een beluchtingsgat ligt, mag droppen binnen één clublengte, niet dichter bij de hole. Komt de bal dan weer in een beluchtingsgat terecht, dan mag je de bal opnieuw droppen. Ligt de bal dan opnieuw in een beluchtingsgat, dan mag je de bal plaatsen op de plek waar de bal de tweede keer de grond heeft geraakt.


TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL 2022-2 M.I.V. VRIJDAG 13 MEI

 

Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt:


(a) Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken.


(b) Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1d.


Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.


Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.