Tips ter voorkoming van Slow Play
____________________________________________

Bij de teebox
 • Wacht niet met het aantrekken van uw handschoen tot het uw beurt is om te slaan. Dit kan al als uw medespeler(s) aan het slaan is.
 • Wacht niet tot het uw beurt is met het uitrekenen van de afstand tot de hole en het kiezen van de club. Dit kan ook als andere spelers aan het slaan zijn.
 • Speel direct een provisionele bal als uw bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of buiten de baan.
Door de baan
 • Wees alert op uw positie en zorg dat u vlak achter de flight voor u blijft. Het is de verantwoordelijkheid van uw flight om aansluiting te houden tot de flight voor u.
 • Meet uw positie niet ten opzichte van de flight achter u. Het feit dat ze niet op u hoeven te wachten is niet belangrijk.
 • Als u ziet dat uw flight te langzaam speelt, bespreek het met de flightgenoten en zorg ervoor dat u de achterstand inhaalt.
 • Zodra er voor u een hole leeg is of er helemaal geen flight voor u is en de flight achter u is sneller of moet steeds op u wachten, laat deze flight dan door.
 • Zoeken en doorlaten: het is niet 3 minuten zoeken en dan doorlaten, maar snel beslissen dat langer zoeken nodig is en dan meteen de volgende flight doorlaten en dan vervolgens maximaal 3 minuten zoeken.
 • Bij zoeken: ieder in de flight eerst zoveel mogelijk zijn eigen bal spelen, daarna meehelpen met zoeken.
Op of bij de green
 • Zorg dat de trolly zoveel mogelijk richting de tee van de volgende hole staat.
 • Kijk bijtijds naar uw eigen puttinglijn als de andere speler(s) naar hun lijn kijken (uiteraard binnen de etiquette regels)
 • Ga niet overdreven rondlopen, maar kijk voor de vlag, achter de vlag en bij het omlopen naar de zijkant.
 • Na het putten vlot de green verlaten en kaarten schrijven op weg of bij aankomst op de volgende teebox.

 Wedstrijd-commissie