AANPASSING RESERVERING STARTTIJDEN


Het is heel druk op de lussen van Golfcentrum de Batouwe. Wij zien dat niet alleen op ons baanplanningsysteem, maar horen dat ook van leden. Eén van de redenen is vanzelfsprekend de  beperking van flights tot maximaal 2 personen als gevolg van de huidige lockdown. De toename van het aantal gespeelde rondes van greenfee-spelers en leden is aanzienlijk, maar wel in verhouding met elkaar ten opzichte van 2019. Op zich zijn wij blij met deze drukte, maar we merken dat we steeds vaker "nee” moeten verkopen, aldus Gerrit van Solkema, bedrijfsleider van de BV.

Om één en ander beter te reguleren gaan wij onze wijze van reserveren aanpassen. Dit doen we om te beginnen voor de maand januari, waarna we zullen evalueren. Enkele van onderstaande regelingen bestaan al, maar zullen nu stringent worden toegepast:
  • Leden, leden met introducees én greenfee-spelers mogen maximaal 8 dagen van tevoren reserveren.
  • Leden kunnen 3 keer per week (maandag t/m zondag) een starttijd reserveren. 
  • Als u online reserveert: geef duidelijk aan of het voor 9 of 18 holes is en vul als lid van de Golfvereniging de juiste gegevens in. Bewust onjuist invullen wordt gezien als "unfair play” en zal daarom gesanctioneerd kunnen worden met een boekingsblokkade van 8 dagen.
  • Bij verhindering zo mogelijk altijd 24 uur van tevoren doorgeven. Als u niet afmeldt wordt er een "no-show” genoteerd. Hier kunnen vervolgens consequenties aan verbonden worden.
  • Zolang de huidige corona lockdown beperkingen van kracht zijn, gaat u niet in een flight van meer dan 2 personen de baan in. Iedere overtreding wordt genoteerd en kan aanleiding geven tot passende maatregelen.
Wij doen dit in het belang van al onze golfers, om een eerlijke verdeling van de beschikbare starttijden te realiseren. De verhouding greenfee-spelers en leden blijven wij in de gaten houden.

Ondanks alles: veel golfplezier!!

NOTITIE Bestuur GV De Batouwe
Het bestuur heeft uitgebreid overleg gevoerd met de bedrijfsleider van de BV en kan zich volledig vinden in bovenstaande aangepaste ‘spelregels’. Vooral het gelijk trekken van de boekingstermijn voor leden en niet-leden wordt zeer op prijs gesteld. 
Er zijn de laatste weken meerdere incidenten vastgesteld, die duiden op ‘eigen belang eerst’ en die niet getuigen van solidair zijn met elkaar als leden van onze vereniging. Wij roepen daarom een ieder op zich naar elkaar toe sociaal op te stellen en desnoods bij ons melding te maken van aantoonbare ongepastheden.

Wintercup wedstrijden
Transitie van EGA- naar WHS Handicap
AANPASSING RESERVERING STARTTIJDEN
LET OP: Schrijf op tijd in voor heren-, dames- en seniorenochtend
Inschrijven damesdinsdag iets eerder gesloten
Damesdinsdag ook voor 9 holes
Uitslag Wintercup 19 december
Tijdelijke Plaatselijke Regel per 16 december 2020
Golf en coronamaatregelen per 15 december