Golf en coronamaatregelen per 15 december


Wat betekent de harde lockdown voor de golfsport?
  • Golf blijft toegestaan in flights van maximaal twee personen. Jeugd tot en met 17 jaar mag wel in flights van drie of vier golfen. Zorg ervoor dat golfers onderling 1,5 meter afstand houden.
  • De sluiting van de horeca (ingegaan op 14 oktober) blijft van kracht. Een afhaalbalie voor eten en drinken is wel nog steeds toegestaan.
  • Golfshops moeten dicht. De golfshop, de douches en kleedkamers moeten sluiten. Golfers mogen zich nog wel melden bij de receptie of gebruik maken van het toilet.
  • Publieke ruimtes moeten sluiten, met uitzondering van de receptie en de toiletten.
  • Interne samenkomsten (van bijvoorbeeld vrijwilligers of medewerkers) is nog toegestaan, maar het advies is om dit alleen te organiseren als dit noodzakelijk is en bij voorkeur online. Sowieso adviseren wij om alleen bij hoge uitzondering nog een interne fysieke vergadering of bijeenkomst te organiseren. Zorg in dit geval voor 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en voldoende ventilatie.
Het doel van de maatregelen is dat contactmomenten en reisbewegingen beperkt worden. Op die manier moet bereikt worden dat het aantal coronabesmettingen daalt. De overheid roept iedereen op om de basisregels (afstand houden en het aantal contacten beperken) nog strenger na te leven: "Uiteindelijk gaat het om naleving."
 
Deze maatregelen blijven van kracht tot en met 18 januari.
  • Werk zo veel mogelijk met starttijden, zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat. Houd goed toezicht op de 1,5 meter afstand en stel een coronaco√∂rdinator aan. Let op, dit betreft een advies en is geen verplichting, maar golfclubs en -banen moeten zorgdragen voor 1,5 meter afstand tussen personen en voor eenrichtingsverkeer.
  • Onderlinge clubwedstrijden mogen onder bepaalde voorwaarden en met voorzorgsmaatregelen doorgaan. Er mogen maximaal 2 personen in een wedstrijd flight. Publiek bij wedstrijden blijft verboden.
  • Bij golflessen mag een groep maximaal uit 2 personen bestaan, exclusief de pro. De pro kan meerdere groepjes tegelijk lesgeven, maar de groepjes mogen niet mengen en moeten zichtbaar afgescheiden zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 1 mat vrij te laten op de driving range tussen de groepjes of 1 groep instructies te geven voor de driving range en de andere groep voor de putting green. Er blijft een uitzondering gelden voor kinderen tot 18 jaar; zij mogen in grotere groepen sporten.
 Het dringende advies van de overheid is nog steeds om thuis te werken tenzij dit echt niet anders kan.


Wintercup wedstrijden
Transitie van EGA- naar WHS Handicap
AANPASSING RESERVERING STARTTIJDEN
LET OP: Schrijf op tijd in voor heren-, dames- en seniorenochtend
Inschrijven damesdinsdag iets eerder gesloten
Damesdinsdag ook voor 9 holes
Uitslag Wintercup 19 december
Tijdelijke Plaatselijke Regel per 16 december 2020
Golf en coronamaatregelen per 15 december