Interne golfcompetitie


INTERNE GOLFCOMPETITIE


Beste clubgenoten,


De voorbije dagen is er enige verwarring ontstaan m.b.t. de vanaf 28 maart gestarte interne golfcompetitie. Daarom in dit bericht enige uitleg hierover.


Normaal gesproken zou vanaf 23 maart j.l. de reguliere NGF competitie gestart zijn, maar als gevolg van de Corona beperkingen heeft de NGF eind februari moeten besluiten dat de Voorjaarscompetitie 2021 voor volwassenen geannuleerd wordt.
In het verlengde daarvan is het idee opgekomen om daarvoor in de plaats binnen de vereniging met de eigen teams een vorm van competitie te organiseren op de dagen die vanaf 23 maart t/m begin mei al geblokkeerd stonden voor de NGF competitiedagen.


In de loop van de maand maart is dit idee opgepakt door de Competitiecommissie [CoCo] en is er samenspraak geweest met de teamcaptains, de BV bedrijfsleider Gerrit van Solkema en het bestuur. Het resultaat hiervan is geworden, dat:


  • de BV akkoord is gegaan met dit voornemen op de daartoe al ingeplande kalenderdagen, omdat die reservering er toch al was;
  • de BV dringend heeft verzocht om op die dagen ook zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor vrije boekingen door leden en niet-leden;
  • het bestuur heeft gesteld dat zo mogelijk alle bij de NGF ingeschreven teams hierin meegenomen zouden moeten worden;
  • het bestuur heeft beslist, dat er uitsluitend één ronde van 18 holes zal worden gepland en geen uitbreiding naar bijv. 9 holes greensome gevolgd door nog een ronde van 18 holes;
  • in het overleg tussen CoCo en bestuur is gekozen om de damesdinsdag en -donderdag zoveel mogelijk in één competitiepatroon op 1 van de 2 dagen op te nemen.

Het resultaat van alle overleg is, dat met de uiteindelijke organisatie nagenoeg alle bovengenoemde uitgangspunten succesvol zijn ingepast. Een enkel team heeft aangegeven niet deel te nemen aan deze opzet en ook heeft een team niet het geluk gehad adequaat te kunnen worden ingepast in het totale schema.
Zeker is bereikt, dat er geen blokkade is van complete speeldagen [di-do-vrij-zondag] wat wel het geval zou zijn geweest bij het doorgaan van de reguliere NGF competitie. Nu kunnen voor 10 uur en na 16 uur leden en gastspelers vrijuit boeken.


De uitwerking in detail is volledig door de Competitiecommissie verzorgd met instemming van Bestuur en bedrijfsleider BV.
Klik hier voor het vastgestelde datumschema.


Wij hopen hiermee de nodige helderheid te hebben verschaft.


Het Bestuur

 

Uitslagen en standen alternatieve competitie per 13 april
Algemene Ledenvergadering 19 april
GOLF.NL online magazine
Online golfregelcursus start 20 april
Interne golfcompetitie
Gratis les voor dertiende
Wat moet je weten wanneer je een qualifying ronde of een wedstrijd speelt?
Driving Range aanpassingen