Opbrengst Charity bowl voor stichting leergeld


Op zaterdag 11 mei wordt de Charity bowl gehouden. De opbrengst van de Charity bowl gaat jaarlijks naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de Stichting Leergeld West Betuwe. Tot en met 6 mei kunt u zich via Egolf4u nog opgeven voor deze wedstrijd. Een spannende stableford wedstrijd, waarmee u een kind mee laat doen. "want nu meedoen, is straks meetellen".

Meer informatie over dit mooie doel:

Dit is Leergeld

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Kinderen aan de zijlijn

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 378.000 kinderen in armoede (Opgroeien zonder Armoede, SER, maart 2017). Dat is 1 op de 9 kinderen. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

"Meedoen” op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van het grootste belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Een paar getallen

 

In 2018 zijn bij Stichting Leergeld Westbetuwe 1178 hulpaanvragen ingediend. Er zijn 1123 aanvragen toegewezen. 

De aanvragen waren voor 768 kinderen uit 403 gezinnen. (in 2017 576 resp. 353)

Het bedrag dat in 2018 is uitgekeerd bedraagt: € 139.424,- 

Daarin zitten o.a. de volgende verstrekkingen

              346 fietsen

              274 computers

              453 schoolreisjes/excursies/ schoolkamp

              21 sport en cultuur

Winnaars wintercup