Terug naar de normale golfregels vanaf 29 mei 2021


Sinds 22 juni 2020 zijn de ‘Gedragsregels voor het Qualifying spelen op De Batouwe in coronatijd’ van kracht. Deze gedragsregels waren erop gericht de kansen op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, terwijl er toch qualifying kon worden gespeeld.

De HBR-commissie van De Batouwe heeft, gelet op overwegingen van de NGF (zie ngf.nl/coronagolfregels), in nauw overleg met het bestuur en de BV, besloten dat met ingang van zaterdag 29 mei de eerdergenoemde gedragsregels niet meer van toepassing zijn en dat de gewone Golfregels weer zullen gelden. Zo zullen de harken weer worden teruggeplaatst en is het toegestaan de vlaggenstokken uit de hole te halen. Ook zullen de plastic bodems, die sinds 22 juni 2020 in de holes zijn geplaatst, worden verwijderd. Verder zullen de vuilnisbakken en ballenwassers geleidelijk weer worden teruggeplaatst. Scorecards mogen weer worden uitgewisseld.

Er blijft altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico als men baanmaterialen aanraakt. Om het risico te verkleinen worden spelers geadviseerd ontsmettingsmiddelen bij zich te hebben zodat spelers altijd direct hun handen kunnen desinfecteren. Mocht je niet in het bezit zijn van een ontsmettingsmiddel, dan zijn deze te koop in de shop.

De HBR-commissie
Baan zondag 20 juni weer open
Wat groeit daar in het struikgewas?
Jan van Buuren wint Heerenmaandbeker juni
Uitslagen Maandbekers 12 juni 2021
Beleidsplan 2019-2022 aangepast mei 2021
Restaurant weer open
In Memoriam Nico Hazendonk
Geslaagde Charity Bowl wedstrijd
Terug naar de normale golfregels vanaf 29 mei 2021