Toekomst golfcomplex De Batouwe


Toekomst van golfcomplex De Batouwe

In het CVO overleg van 31 augustus j.l. heeft de eigenaar van het golfcomplex ons het volgende medegedeeld:

Ondanks diverse inspanningen ziet hij op dit moment geen reële mogelijkheid om de 9-holes baan te behouden voor de Batouwe. Daarmee is het nu definitief duidelijk dat deze aan het eind van het jaar zal sluiten.
Alle huidige leden van de 9-holes baan zijn vanaf 1 december a.s. van harte blijvend welkom op de grote baan zonder extra te moeten betalen.

Op de 27-holes baan zullen aanpassingen gerealiseerd worden om de oefen- en speelmogelijkheden zo veel mogelijk te behouden. Het gaat hier onder meer om vernieuwing en verlenging van de Driving Range, het creëren van een pitch/chipping green en een mogelijkheid om 9-holes par 3/4 te spelen.

De plannen worden door de BV uitgewerkt in nauwe samenwerking met de golfvereniging, de pro’s en golfbaanarchitect Alan Rijks. De bedoeling is dat alle veranderingen begin van het speelseizoen 2021 gereed zullen zijn.

Het bestuur van Golfvereniging De Batouwe

Wintertrainingsaanbod speciaal voor leden
Uitslag Maandbeker A
Uitslag Maandbeker B
Introductie van het Wereld Handicap Systeem (WHS)
Magazine GOLF.NL
Orange Lady 2020
Geen verliezers bij Cross Country
Lustrumwedstrijd WeCo 12 september 2020
Wooden Spoon en uitslag Maandtrofee senioren