Vanuit de wedstrijdcommissie


Annulering van wedstrijden
De wedstrijdcommissie heeft besloten dit jaar geen Super Champion Cup te organiseren, de jaarlijkse wedstrijd waarvoor alle winnaars van het afgelopen seizoen worden uitgenodigd. De coronamaatregelen waarmee we dit jaar zijn geconfronteerd hebben ertoe geleid dat er te weinig in aanmerking komende wedstrijden zijn geweest om de organisatie van de Super Champion Cup te rechtvaardigen. Wél is besloten de winnaars van 2020 uit te nodigen voor de Super Champion Cup wedstrijd in 2021. 

Verder hebben we tot onze spijt ook moeten besluiten de Clubjeswedstrijd (28 november) en de Sylvesterwedstrijd (27 december) te annuleren. Beide wedstrijden zijn shotgun wedstrijden. De NGF raadt af shotgun wedstrijden te laten spelen vanwege het gevaar van groepsvorming. We gaan er daarbij vanuit dat de huidige coronamaatregelen voorlopig van kracht zullen blijven. 

Wintercup gaat door
De wintercup-wedstrijden zullen wél doorgaan, vooralsnog zonder prijsuitreiking en zonder apr├Ęs-golf helaas. De eerste wintercup-wedstrijd staat gepland op 8 november. Wij hadden het voornemen de glorieuze winnaar van de wintercup 2019/2020 , Ronald Polman, na de eerste wintercup-wedstrijd te huldigen, maar helaas zal hiervoor nu een ander moment moeten worden gekozen. 

Dit zijn de actuele coronaregels
Kaart invoeren direct na de laatste hole
4 nov: Aangescherpte coronamaatregelen. Veilig en verantwoord golfen op De Batouwe
Start winterseizoen Heeren en nieuwe Winterkoning-competitie
Winterkoningin en inschrijven voor dinsdagen