Wijziging Tijdelijke Plaatselijke Regel


De HBR-commissie heeft een kleine wijziging aangebracht in de Tijdelijke Plaatselijke Regel voor het ontwijken van beluchtingsgaten. De nieuwe TPR 2020-1a is als volgt.

Ontwijken van beluchtingsgaten
Als de bal van een speler in of op een beluchtingsgat ligt:
a)  Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. Als de bal tot stilstand komt in of op een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens de plaatselijke regel ontwijken.
b)  Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1d.

Er is echter geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Zie verder de TPR hier.

Seniorenochtend 8 juli terug naar (bijna) normaal. LET OP: Buggy anders reserveren!
Avond4daagse geannuleerd
Golfregelcursus start op 20 juli
Uitslag clubkampioenschappen strokeplay
Wedstrijden gaan door!
Wijziging Tijdelijke Plaatselijke Regel
Eikenprocessierups en golfregels
Jaarverslag 2019
Vacature Bestuur