• - Afgeschermde pagina's
  • - Mijn Profiel
  • - Ledenlijst
  • - Wedstrijden
  • - De Batouwe competities
  • - Meerronde wedstrijden
  • - Vreemde Kaarten (buitenkaart)
____________________________________________________________________


Afgeschermde pagina's


Om deze ledenpagina's (met slotje) te kunnen bezoeken, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Uw gebruikersnaam is uw lidcode/persoonscode (AAAA22 - zonder spatie tussen de letters en cijfers!). Deze staat op de NGF/EGA Handicapbewijs-pas. Het wachtwoord is uw geboortedatum (ddmmjj). Van het geboortejaar alleen de laatste twee cijfers. Bijvoorbeeld: 25 juni 1979 wordt 250679. Deze cijfercombinatie kunt u na het eerste gebruik wijzigen in 'Mijn Profiel' in een uniek, beter beveiligd wachtwoord naar eigen keuze.
Heeft u vragen? Stuur ze naar webmaster@debatouwe.nl


Mijn Profiel - bekijken en wijzigenAlgemeen
Als u op de homepage van de Batouwe website naar de button 'Instellingen' en daarna naar
'Mijn Profiel' dan komt u op uw profielpagina. Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden, omdat er privacygevoelige informatie opstaat.
Deze pagina bevat dus persoonlijke informatie van u. Dit betreft informatie zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummers en uw handicap historie. Hier bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen, waaronder ook uw wachtwoord. Dit wachtwoord is ook het wachtwoord waarmee u zich aanmeldt op de Golfterminal in de hal van het Clubhuis.

Gegevens wijzigen
Een aantal persoonlijke gegevens kunt u zelf wijzigen. Hiermee wordt de ledenadministratie ontlast. De gegevens die u kunt wijzigen hebben een kader om het betreffende vakje. Klik na het wijzigen van gegevens op 'Gegevens opslaan' om de wijzigingen vast te leggen. Heeft u wijzigingen die u niet zelf kunt aanbrengen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Secretariaat.

Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord wordt initieël ingesteld met uw geboortedatum als ddmmjj (bij jaar de laatste twee cijfers). Wij raden u aan om direct dit initiële wachtwoord te wijzigen. Let op, dit wachtwoord geldt zowel voor de Batouwe website als voor de Golfterminal in de hal van het Clubhuis. Gebruik voor het wachtwoord alleen kleine letters en cijfers, anders zou het inloggen bij de Golfterminal problemen kunnen geven.

Handicap-historie
De handicap-historie geeft een overzicht van wat uw prestaties zijn geweest en hoe uw handicap zich ontwikkeld heeft. Het scherm toont de EGA-handicap en het verloop ervan. Binnen de handicap-historie is er de mogelijkheid het handicap verloop van dit jaar te tonen of het verloop van al uw handicaps tot nu toe. Daarnaast kan de handicap informatie op EGA-handicap gesorteerd worden.

Baan- en handicapgegevens
Hier staan de playing-handicaps per lus en per tee-kleur aangegeven die bij uw exact handicap behoren.
Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar webmaster@debatouwe.nl

Ledenlijst - bekijkenAlgemeen
Als u op de homepage van de Batouwe website gaat naar button 'Vereniging' en daarna naar 'Ledenzoeker', dan komt u in de Batouwe ledenlijst.
De ledenlijst is gesorteerd per letter. Zoekt u gegevens van een lid, dan kunt u door middel van de letterknoppen een overzicht van de leden krijgen waarvan de lidcode met die letter begint. U kunt ook zoeken op een deel van de naam van het lid. Dat kan zowel op een deel van de voornaam als van de achternaam zijn. Na iedere letter die u intoetst zal het resultaat worden verfijnd.
Ook bestaat de mogelijkheid om de nieuwe leden van de afgelopen periode op te vragen. Klik bijvoorbeeld op 'kwartaal' en u krijgt de nieuwe leden van het afgelopen kwartaal te zien.
Indien u op het overzichtsscherm 'mailadres' aanklikt, dan zal automatisch een e-mail aan het lid zich openen.
Als u op de naam van het lid klikt, dan verschijnt een nieuw scherm met meer informatie over dit lid.
Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar webmaster@debatouwe.nl

Wedstrijden - bekijken en inschrijvenAlgemeen
Als u op de homepage van de Batouwe website naar de button 'Wedstrijden' gaat en daarna naar 'Jaarkalender en inschrijven', dan komt u op de wedstrijdenpagina.
Als u drukt op 'Toon lijst' worden de wedstrijden van de afgelopen periode en de wedstrijden die openstaan voor inschrijving voor de komende periode weergegeven.
Als u drukt op 'Toon kalender' kunt u de wedstrijden per maand zien, ook de wedstrijden die nog niet voor inschrijving geopend zijn. Door middel van het knopje dat naast 'Datum' staat kan gekozen worden voor de eerstkomende wedstrijd bovenaan of de wedstrijd die het verst in deze periode gepland staat bovenaan.

Wedstrijd selecteren
Indien u een wedstrijd wilt selecteren om in te schrijven of om de uitslag te bekijken, dan klikt u op de onderstreepte groene tekst van desbetreffende wedstrijd. U komt op de pagina van deze wedstrijd. Hier maakt u de gewenste keuze.

Inschrijven wedstrijd
Als u zich wenst in te schrijven (en de inschrijving is geopend), dan klikt u op de onderstreepte groene tekst van desbetreffende wedstrijd. U treft 5 keuze-knopjes aan die voor zich spreken. Via de knop 'Info' kunt u informatie over deze wedstrijd bekijken. Als u wilt inschrijven, dan klikt u op de knop 'Inschrijving'. Hierdoor opent zich een nieuw scherm, waarin u onderstaande informatie, indien die voor deze wedstrijd is opengesteld, kunt aangeven:
. Voorkeur voor een vroege of late starttijd
. Aangeven of er een buggy gewenst is;
. Aangeven of er een Handicart gewenst is;
. Wel of niet gebruik maken van de horeca
. Eventueel aanvullende informatie in het 'Opmerkingen' veld.

Vergeet in ieder geval ter bevestiging niet op de knop 'Inschrijven' te klikken, anders bent u niet ingeschreven!

De knop 'Inschrijflijst' geeft een overzicht van de ingeschreven spelers. Door te klikken op de naam van een speler kan men enige informatie over deze speler opvragen.
Via de knop 'Startlijst' kunt u de starttijden inzien.
In de wedstrijdoverzichten wordt door middel van een blauw poppetje getoond dat het aangelogde lid ingeschreven is voor die wedstrijd.

Uitslag wedstrijd
Als u de uitslag van de wedstrijd wilt zien, dan klikt u op de onderstreepte groene tekst van desbetreffende wedstrijd. Door op de knop 'Uitslag' te drukken wordt de uitslag van de wedstrijd getoond. Ook ziet u hier de bijzondere verrichtingen, zoals birdies e.d.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar webmaster@debatouwe.nl

De Batouwe competities - bekijken

Algemeen
Als u op de homepage van de Batouwe website naar 'Wedstrijden' gaat en daarna naar 'De Batouwe competities' komt u op de pagina waar series van wedstrijden worden weergegeven.
Een Batouwe competitie-wedstrijd is een puntentelling over meerdere wedstrijden of een telling van de beste scores over meerdere wedstrijden. Een voorbeeld hiervan is de Wintercup. In een latere fase zal deze instructie uitgebreid worden.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar webmaster@debatouwe.nl

Meerronde wedstrijden - bekijken

Algemeen
Als u op de homepage van de Batouwe website naar 'Wedstrijden' gaat en daarna naar 'Meerronde wedstrijden' komt u op de pagina waar u standen kunt zien van wedstrijden, die over meerdere ronden worden gespeeld.
Over het algemeen wordt dit gebruikt bij de Club Kampioenschappen Strokeplay en Matchplay.
In een latere fase zal deze instructie worden uitgebreid.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar webmaster@debatouwe.nlVreemde Kaarten (buiten kaarten) - invoeren

Algemeen
Vreemde kaarten zijn kaarten die niet op De Batouwe zijn gespeeld. Hieronder vallen Q-kaarten en wedstrijdkaarten gespeeld in Nederland en EGA-landen. Het is tevens mogelijk bij wedstrijdkaarten de CBA in te voeren. Het is de bedoeling dat de leden deze kaarten via deze website zelf invoeren. Dat kan tot maximaal 14 dagen nadat de kaart aangemaakt is.

Als u op de homepage van De Batouwe website naar 'Wedstrijden' gaat en daarna naar 'Qualifying-kaart spelen' komt u op de pagina waar u een 'Vreemde kaart' (buiten kaart) kunt registreren. Ga naar de link 'Vreemde (buiten) kaart registreren'.
Nadat u deze keuze heeft geselecteerd, dient u aan te geven dat u een nieuwe vreemde kaart wenst in te voeren. Er opent zich een nieuw scherm met 3 stappen.
Bij de 1e stap voert u de datum en tijd in zoals deze ook op de kaart staan vermeld. Tevens het land. Als dit een EGA-land is (zie keuze lijst) dan wordt uitsluitend om het aantal Stablefordpunten gevraagd.
U selecteert de Club door het intoetsen van de eerste letters van de naam. Klik dan op de gewenste naam van de baan. U selecteert de baan én de gespeelde tees. u geeft aan of het een q-kaart is of een wedstrijdkaart. Druk op 'volgende stap'.
U kunt nu uw score invullen. Het systeem laat het aantal behaalde Stablefordpunten zien. Als u klaar bent met invoeren dan drukt u op 'volgende stap'.
U krijgt nog een keer alle ingevoerde informatie te zien. Als deze informatie correct is drukt u op 'Kaart opslaan & verwerken'.
Het systeem geeft vervolgens aan dat de kaart succesvol is ingevoerd.

Speelt u deze kaart op een baan waar hetzelfde computerprogramma (E-Golf4u) gebruikt wordt als op De Batouwe, dan dient u deze kaart ook op deze baan in de computer te registreren en zal deze automatisch in onze administratie verwerkt worden.

Door het aanklikken van de keuze
'Klik hier om uw handicap-historie te bekijken' ziet u het verloop van uw handicap en de zojuist ingevoerde kaart. Deze informatie is ook beschikbaar via het scherm 'Mijn Profiel'.

Inleveren kaart
De originele 'papieren' scorekaart (volledig ingevuld en ondertekend) dient u zelf te bewaren tot 1 februari van het daaropvolgende jaar.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ze naar hbrcie@debatouwe.nl