Verzekering


Als particuliere golfer en lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) bent u automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid. De NGF heeft daarvoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via verzekeringspartner Aon.

Deze verzekering biedt een zogeheten secundaire dekking. Dit wil zeggen: als de schade ook wordt gedekt door uw particuliere WA-verzekering, gaat deze altijd voor.

De collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF biedt dekkingvoor door derden (dit zijn bijvoorbeeld leden en vrijwilligers) geleden personen- en zaakschade en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade) inclusief smartengeld.

Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per aanspraak. Daarbij geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Bij materiĆ«le schade bedraagt het eigen risico € 125,- per aanspraak.

Bij personenschade (letselschade) geldt geen eigen risico.

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.


Voor overige informatie zie de NGF website