GEO-certificering
(Golf Environment Organization)

Vanuit een duurzaamheidsgedachte en de overtuiging dat golf een bijdrage kan leveren aan een gezond milieu voor iedereen is door belangenbehartigers van de golfsport ( IGF, EGA, PGA etc.) het initiatief ontstaan van de oprichting van de GEO. Deze non-profit organisatie wordt ondersteund door de Europese Commissie.
GEO heeft in de meeste Europese landen erkenning. Nederland (NGF) loopt op GEO-gebied voorop en steeds meer golfbanen hanteren een beleid dat er op is gericht om in natuur- en milieu-opzicht verantwoordelijkheid te nemen.

De Batouwe is koploper in Nederland op het gebied van duurzaamheid, milieuontlasting en natuurontwikkeling. Al in 2004 kreeg zij als eerste golfbaan in Nederland de Committed to Green certificering. Dit certificaat is in 2010 overgegaan in het meer omvattende GEO-certificaat. In 2011 was certificering hiervoor een feit.
Iedere vier jaar wordt een audit uitgevoerd om te kijken of de baan en de bedrijfsvoering aan de eisen voldoen. In onderstaand schema is te zien welke onderdelen getoetst worden.

Landschap en biotopen
Het beheer van de golfbaan in relatie tot de natuur
Water Wordt water effectief en zuinig gebruikt; dit geldt voor gebruik van water voor irrigatie en voor gebruik in de gebouwen
Energie en hulpbronnen
Wordt er zuinig met energie omgegaan in het algemeen en bij de bedrijfsvoering in het bijzonder (gas en electriciteit)
Product- en ketenbeheer
Wordt er duurzaam ingekocht; worden de juiste bemestingsplannen gehanteerd
Milieukwaliteit
Welke belasting heeft de bedrijfsvoering voor het milieu; hoe wordt het afval verwerkt en gescheiden en welke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt
Mens en samenleving
Hoe wordt deze duurzame manier van werken gecommuniceerd met de leden en gasten

GEO betekent veel meer dan een petfles in een daarvoor bestemde afvalbak doen. Het is een toetsing van de gehele bedrijfsvoering aan deze eisen en zelfs hoe het personeel, de leden en gasten hier over worden geïnformeerd en hier mee omgaan.
GEO is dus behalve een belangrijke certificering, een way of living!