Handicap-, Baan- en Regelcommissie

____________________________________________


Wat doet de HBR commissie?


Handicap-, Baan- en Regelcommissie


• adviseert de eigenaar van de baan desgevraagd over alle aspecten van de baan en het

golfcomplex;

• stelt Plaatselijke en Tijdelijke Plaatselijke Regels vast;

• ziet er op toe dat op een baan gespeeld kan worden waar de Regels correct kunnen worden toegepast;

• ziet er op toe dat de baaninrichting volledig en correct is en er sprake is van een

gelijkblijvende moeilijkheidsgraad van de baan;

• overlegt met de Greenkeeping over gewenst (groot)onderhoud en baanaanpassingen;

• onderhoudt contacten met relevante NGF instanties;

• zorgt voor beschikbaarheid van een referee voor ondersteuning van de wedstrijdleiding van belangrijke wedstrijden;

• kan (bindend) adviseren bij regelproblemen bij wedstrijden;

• is vraagbaak voor alle leden betreffende vragen en problemen op regelgebied;

• organiseert en verzorgt de Etiquette/Golfregelcursus en het Golfregelexamen;

• ziet toe op de juiste toepassing van het EGA Handicap System;

• registreert daarvoor in aanmerking komende leden en niet-leden in het handicap-

registratiesysteem om te komen tot de vaststelling van de actuele EGA handicap;

• stelt vast of de baan voldoet aan qualifying condities en maakt deze beslissing kenbaar.

(Uit: Huishoudelijk Reglement d.d. 24 april 2019)


Contact: hbrcie@debatouwe.nl
Voor vragen over de handicap: hbrcie@debatouwe.nl

Jos Overdijk
Voorzitter HBR-cie en medeverantwoordelijk voor handicapregistratie
Lex van Houtert
Voorzitter WeCo, lid HBR-cie en regelcommissaris
Roberto Doodkorte
Lid HBR-cie en baancommissaris
Herman Steijger
Lid HBR-cie en verantwoordelijk voor handicapregistratie


21 augustus 2020

 Jos Overdijk