Jeugdcommissie

____________________________________________

De Jeugdcommissie van Golfvereniging De Batouwe zet zich in voor jeugdgolf op de Batouwe in de breedste zin van het woord. Dit houdt onder andere in dat wij de jonge spelers helpen in hun golfspel. Dat doen we door het organiseren van lessen met een Golf Pro, het organiseren van wedstrijden onderling, met volwassenen en met andere clubs, en het begeleiden bij wedstrijden. Wij willen graag dat golfende jeugd het naar de zin heeft en dat het liefst meer jeugd De Batouwe ontdekt als een leuke sportvereniging waar ruimte is voor een

uitdagend spel buiten, en waar sociale contacten worden bevorderd.


Op regelmatige basis vergadert de Commissie over de te organiseren activiteiten, de groepsindelingen en de individuele ontwikkelingen.


Van Golfvereniging De Batouwe krijgen wij een jaarbudget waarin wij zelfstandig kunnen opereren. Voor sommige activiteiten zoals het Batouwe Jeugd Open worden wij geholpen door externe sponsoren.


Commissieleden


Orlando Sardaro, Voorzitter 

Ernst Doets, Penningmeester

Britt van der Sluis, Communicatie en Girls Golf 

Sylvia Veenstra, Jeugdcompetities

Dick van Kuilenburg, Wedstrijden en activiteiten


Meer informatie


Kijk op deze website onder het kopje Jeugd, of neem contact op met Orlando Sardaro, voorzitter van de Jeugdcommissie. 


e-mailadres: jeugdcommissie@debatouwe.nl
 


  
Jeugdstappenplan                       

NGF info Golf voor Jeugd
                                           

Lidmaatschap 


Batouwe Betuws Jeugd Open