Lidmaatschap

____________________________________________


U bent als nieuw lid van harte welkom bij Golfvereniging De Batouwe!

Over de verschillende lidmaatschapsvormen vindt u onderstaand meer. Maar eerst, waarom is het zo leuk om bij ons lid te worden?

U wordt als lid van Golfvereniging De Batouwe deel van een actieve en bruisende Vereniging, waarin het beoefenen van de golfsport op een prachtige 36-holes accommodatie centraal staat. U kunt onbeperkt gebruik maken van deze accommodatie binnen de daarvoor geldende afspraken. Een lidmaatschap specifiek voor het 9-holes par 3 en 4 deel van de baan behoort tot de mogelijkheden. De Vereniging stelt geen maximum aan het aantal leden.

Natuurlijk kunt u op een relatief anonieme wijze dit lidmaatschap invullen. Als u het leuk vindt kunt u bij onze Vereniging ook deelnemen aan de wedstrijden die georganiseerd worden. Maar ook, in bijvoorbeeld Commissieverband, helpen alle activiteiten vorm te geven en te organiseren. Heel veel leden leveren op deze wijze al op vrijwillige basis hun aandeel hierin. Gebleken is dat dit veel voldoening geeft, want hiermee worden nieuwe contacten gelegd en gezamenlijk wordt aan de Vereniging inhoud gegeven.


Golfvereniging De Batouwe kent onderstaande leden:

 • Leden (gewone leden); in de leeftijd van 24 jaar of ouder, zonder gezinsleden als lid van de Vereniging; speelrecht op de 27-holes én de 9-holes baan.
 • Leden (gezinsleden); in de leeftijd van 24 jaar of ouder, waarvan de partner of een kind eveneens lid is van de Vereniging, waarbij beiden hetzelfde woonadres hebben; speelrecht als 'leden'.
 • Leden; in de leeftijd van 65 jaar of ouder, ingaande 1 januari van het jaar nadat u 65 bent geworden; speelrecht als 'leden'.
 • Leden 9-Holesbaan; in de leeftijd van 24 jaar of ouder met uitsluitend speelrecht op de 9 holes par 3 en 4 baan. Incidentele deelname aan 9 holeswedstrijden op de 27-Holesbaan.  Lees verder...
 • Jeugdleden; in de leeftijd jonger dan 24 jaar; speelrecht als 'leden'.
 • Studentenleden; leden van de Vereniging vanaf 24 en niet ouder dan 30 jaar, die op 1 januari van enig jaar in het bezit zijn van een geldig inschrijvingsbewijs van een Universiteit of Hogeschool. Jaarlijks dient dit bewijs voor 1 december te worden overgelegd; speelrecht als 'leden'.
 • T-leden; leden die, steeds met een minimum van één speeljaar, lid van de Vereniging zijn, geen speelrechten maar wel een stemrecht hebben. Deze status wordt verleend na overleg met en goedkeuring van het Bestuur.
 • Donateurs of begunstigers; draagt u onze Vereniging een warm hart toe en vindt u het leuk om een financiële bijdrage te doen ter ondersteuning van de activiteiten, dan kan dit op deze wijze. Als Donateur heeft u niet de rechten die andere leden van de Vereniging hebben.
Introductieregeling
Een lid kan iemand introduceren tegen een gereduceerd greenfeetarief.
Zie hiervoor > Greenfee tarieven...
Een lid kan iemand maximaal twee keer per jaar introduceren voor een verenigingswedstrijd zonder dat hiervoor een greenfeetarief is verschuldigd. Lees hiervoor dit reglement...

Hospitality
Golfvereniging De Batouwe heeft hospitalityregelingen met diverse andere golfverenigingen, zoals de Club van 27. Dit betekent dat onze leden voor een gereduceerd tarief op deze banen kunnen spelen.

Financiële verplichtingen

Het entreegeld is een eenmalig verschuldigd bedrag bij het aangaan van het lidmaatschap. De speelvergoeding, de verenigings-contributie en de Nederlandse Golf Federatie(NGF)-bijdrage zijn jaarlijks verschuldigde bedragen. Zie voor het overzicht de 'Lidmaatschapstarieven' op deze pagina.


NGF bijdrage

U betaalt jaarlijks een bijdrage aan de NGF. Deze bijdrage is onderdeel van het lidmaatschapstarief van de Vereniging. In het geval De Batouwe niet uw homeclub is, is de bijdrage lager (€ 6 voor volwassen leden en € 3 voor jeugdleden). Door de NGF-bijdrage ontvangt u:

 • tweemaal per jaar het magazine GOLF.nl
 • deelname aan de collectieve aansprakelijkheidsverzekering, die het NGF voor al haar leden heeft afgesloten
 • een gratis account voor De Golf Academie
Aanmeldingsprocedure

U kunt zich voor het lidmaatschap aanmelden door het insturen van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, dat u hiernaast kunt downloaden. U ontvangt een bevestiging van het Secretariaat. Tevens wordt een factuur meegestuurd voor de verschuldigde lidmaatschapsbedragen.
Na ontvangst van uw betaling bent u als lid speelgerechtigd en ontvangt u van de Vereniging het taslabel met jaarsticker, een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, het Marshalreglement en het NGF-pasje.

 

Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Echter, nieuwe leden kunnen maandelijks toetreden. De speelvergoeding wordt dan berekend over de resterende maanden van het jaar. Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan tot einde kalenderjaar.

Opzegging dient schriftelijk, bij voorkeur per e-mail aan het secretariaat, te geschieden vóór 1 december.

Na opzegging en op enig moment weer lid worden, is opnieuw het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Omzetting lidmaatschap 27 holesbaan naar lidmaatschap 9 holesbaan

De omzetting van het lidmaatschap van de 27 holesbaan naar de 9 holesbaan kan alleen per 1 januari en dient vóór 1 december van het voorafgaande jaar aangevraagd te worden.

Voor alle vragen over het lidmaatschap van onze Vereniging kunt u contact opnemen met het Secretariaat.

Lidmaatschapstarieven 2019


Proeflidmaatschap 2019


Lidmaatschap 9-Holes Baan


Aanmeldingsformulier lidmaatschap


      Verenigingspitch