Vertrouwenscontactpersoon
____________________________________________Het streven van Golfvereniging De Batouwe is dat iedereen zich op de golfbaan (inclusief clubhuis en parkeerterrein) in een veilige omgeving kan bewegen. Overeenkomstig het beleid van de NGF heeft het bestuur een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd: Marijke Siegers-Arntz.


Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn vele vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals onheuse bejegening, pesten, dreiging (via mail, App of Facebook), discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik of seksuele intimidatie. Dit kan zichtbaar gebeuren, maar er vinden ook incidenten plaats waar buitenstaanders geen zicht op hebben.


Voor wie

De VCP is er voor alle leden van Golfvereniging De Batouwe.


Rol VCP

De belangrijkste rol van de VCP is in vertrouwelijkheid een klacht bespreken met de betrokkene. De VCP doet zelf geen onderzoek naar de klacht. Ze is wel op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en geeft informatie over de procedure. De VCP is onafhankelijk en deelt de informatie niet met anderen.

Verder omvat deze rol informatie geven en risico’s inventariseren.


VOG

Het beleid van de vereniging is dat er van degenen die met jeugdleden werken (pro’s en jeugdcoaches) een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt gevraagd.


Contact

Als u een klacht of vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten (ook via sociale media) kunt u contact opnemen met Marijke Siegers-Arntz via vcp@debatouwe.nl

Je kunt ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport. Dit is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-2025590
Website: www.centrumveiligesport.nl


Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/w


Marijke Siegers-Arntz
Vertrouwenscontactpersoon
Golfvereniging De Batouwe*NGF Tuchtreglement seksuele intimidatie (2018)

Gedragsregels voor begeleiders