Algemeen wedstrijdreglement

________________________________________________________________

 

Het Algemeen wedstrijdreglement is opgesteld door de Wedstrijd-commissie in samenwerking met de HBR-commissie en goedgekeurd door het Bestuur. Dit reglement is van toepassing op alle door de Vereniging georganiseerde wedstrijden aangevuld met de geldende plaatselijke regels (local rules).

Voor sommige wedstrijden is er een aanvullend reglement. Deze vindt u onder de button 'Wedstrijdreglementen'.

Elke deelnemer aan een wedstrijd van de Vereniging wordt geacht de inhoud van het Algemeen wedstrijdreglement te kennen.